Prevex övergår till återvunnen plast

Prevex övergår till återvunnen plast, vilket innebär att företaget minskar koldioxidutsläppen med drygt 3 000 ton fram till slutet av 2022. Detta är Prevex första steg i sin förändring att bli ett framtidsorienterat företag.

Prevex sustainability Smartloc

Företag, industrier och samhällen bidrar alla till en överkonsumtion av världens begränsade resurser. De behöver minska sina utsläpp för att nå målen i Agenda 2030 som nästan alla länder i världen har kommit överens om. Familjeföretaget Prevex, som grundades 1955, använder plast som huvudsakligt råmaterial i sina produkter. År 2019 insåg företaget att det behöver förändra och minska sitt miljöavtryck för att ta sin del av ansvaret.

Förra året genomförde Prevex en livscykelanalys av sina produkter i syfte att välja det sätt som mest effektivt minskar miljöavtrycket. Resultaten visade att en utfasning av jungfrulig plast till förmån för återvunnen plast skulle innebära en stor skillnad för utsläppen och minska Prevex egen förbrukning av nyplast. 

”När vi tittade närmare på våra produkter såg vi att det mest effektiva sättet att minska vårt miljöavtryck var att reducera andelen jungfrulig plast i våra produkter.”

– När vi tittade närmare på våra produkter såg vi att det mest effektiva sättet att minska vårt miljöavtryck var att reducera andelen jungfrulig plast i våra produkter. Därför fasar vi för närvarande ut det jungfruliga plastmaterialet från våra vattenlås och ersätter det med återvunnen plast. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa klimatet att återhämta sig och vi hoppas att andra företag i vår bransch följer efter, säger Marko Nylund, vd för Prevex. 

Fram till slutet av 2022 kommer Prevex att byta jungfrulig plast mot återvunnet material i alla produkter och förpackningar. Som ett första steg kommer företaget att återlansera sin bästsäljare Smartloc med 60 procent återvunnen plast. Efter återlanseringen av Smartloc kommer Prevex att producera alla övriga produkter på samma sätt. Förändringen av plastmaterialet i kombination med andra klimatåtgärder kommer sammanlagt att minska Prevex koldioxidutsläpp med drygt 3 000 ton fram till slutet av 2022. 

Fram till slutet av 2022 kommer Prevex att byta jungfrulig plast mot återvunnet material i alla produkter och förpackningar.

– Världen står inför en lång rad utmaningar som kan förändra våra liv för all framtid. Men vi måste tvätta händerna även i framtiden och därför kommer vi alltid att behöva vattenlås. Vi ansvarar för att göra våra produkter så hållbara som möjligt och det är därför vi gör den här återlanseringen och skapar ett mer hållbart vardagsliv, förklarar Marko Nylund.

Mer information:
Verkställande direktör Marko Nylund, Oy Prevex Ab
tel. +358 40 027 6739
marko.nylund

Om Prevex:

Prevex är finskt företag som grundades 1955. Det ägs av KWH-koncernen som är ett av Finlands största familjeägda industriföretag. Prevex, med produktionsanläggningar i Finland och Polen, är en ledande leverantör av vattenlås för tillverkare av kök och badrum. Företaget utvecklar, konstruerar och tillverkar vattenlås och tillhörande produkter för producenter, distributörer och återförsäljare.