Miljö

Den el vi använder på Prevex är 100 % förnybar. Det här är bara ett av många hållbara steg vi tagit de senaste åren.

Hållbara steg 2019-2020

100% förnybar el

2019 gick vår finska fabrik över till att använda 100 % förnybar el. År 2020 gjorde vår fabrik i Polen samma sak. Det här betyder att våra vattenlås idag tillverkas uteslutande med förnybar energi.

Värmepump

2020 installerade vi en värmepump i vår finska fabrik, som tar tillvara överloppsenergin ur produktionen. Den återvunna värmen används till att värma kontoret, vilket sparar motsvarande 800 MWh fjärrvärme varje år.

Solpaneler

2020 installerade vi också solpaneler på väggen av vår produktionsanläggning i Nykarleby i Finland. Under optimala förhållanden producerar panelerna 18600 kWh el per månad, vilket täcker elbehovet för vårt kontor.

Prevex sustainability

Pågående miljöarbete

På Prevex jobbar vi ständigt för att hitta miljömässigt mer hållbara material för våra vattenlås. Produktutvecklingen är för tillfället intensiv och vi hoppas kunna presentera resultaten inom kort.

Vi jobbar också med livscykelanalyser (LCA) och uträkningar av vårt koldioxidavtryck för att bättre förstå den miljöpåverkan våra produkter har. Tack vare det jobbet kommer vi att kunna producera ännu hållbarare produkter i framtiden.

Prevex hållbarhetspolicy