Våra mål

På Prevex följer vi riktlinjerna i GHG (Greenhouse Gas Protocol), och vi har också förbundit oss till målen satta av SBTi (Science Based Targets). Det här betyder att vi jobbar för en koldioxidneutral framtid i enlighet med Paris-avtalet, och har som mål att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader.

Prevex sustainability

Mål: Operativ koldioxineutralitet år 2023

Vårt mål är att vara koldioxidneutrala inom slutet av år 2023, enligt scope 1 och 2 i GHG. Det här omfattar direkta och indirekta utsläpp från el och värme. Jämfört med 2018 hade vi sänkt dessa utsläpp med 89 % år 2022. År 2023 kommer vi att bli helt koldioxidneutrala med hjälp av klimatkompensation.

tim-marshall-dYO_5KOMEkA-unsplash
austin-kehmeier-k-_7Z5z5–Q-unsplash-2

Mål: 33 % sänkning av de totala koldioxidutsläppen till år 2025

Vårt mål är att sänka våra totala koldioxidutsläpp med en tredjedel fram till utgången av år 2025. Det här omfattar alla tre scopen, det vill säga också indirekta utsläpp i värdekedjan. Vi kommer att nå detta mål främst genom att byta till återvunnen plast i alla våra vattenlås. Jobbet genomförs steg för steg och har redan börjat.

Prevex EasyClean
yoann-boyer-i14h2xyPr18-unsplash