Våra mål

På Prevex följer vi riktlinjerna i GHG (Greenhouse Gas Protocol), och vi har också förbundit oss till målen satta av SBTi (Science Based Targets). Det här betyder att vi jobbar för en koldioxidneutral framtid i enlighet med Paris-avtalet, och har som mål att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader.

Prevex sustainability

Uppnått mål: Operativ koldioxidneutralitet

Vi uppnådde operativ koldioxidneutralitet med hjälp av klimatkompensering år 2023 – i enlighet med standarden i GHG:s scope 1 och 2. Det här omfattar direkta och indirekta utsläpp från el och värme. Jämfört med 2018 hade vi sänkt dessa utsläpp med 89 % år 2022.

tim-marshall-dYO_5KOMEkA-unsplash
austin-kehmeier-k-_7Z5z5–Q-unsplash-2

Mål: Över 40% sänkning av de totala koldioxidutsläppen under 2025

Vårt mål är att sänka våra totala koldioxidutsläpp med över 40% fram till utgången av år 2025. Det här omfattar alla tre scopen, det vill säga också indirekta utsläpp i värdekedjan. Vi kommer att nå detta mål främst genom att byta till återvunnen plast i alla våra vattenlås. Jobbet genomförs steg för steg och har redan börjat.

Prevex EasyClean
yoann-boyer-i14h2xyPr18-unsplash

Aktuellt