Uppförandekod

Prevex verksamhet bygger på våra värderingar om ärlighet, respekt och engagemang. Dessa värderingar gäller för alla våra relationer med kunder, leverantörer, personal och andra intressenter.

Prevex sustainability

I vår verksamhet utgår vi från de styrdokument som vårt moderbolag KWH-koncernen gjort upp – Uppförandekod och Uppförandekod för affärspartners. Dokumenten hjälper oss att fatta rätt beslut och vägleder oss i vårt dagliga arbete.

yoann-boyer-i14h2xyPr18-unsplash
tim-marshall-dYO_5KOMEkA-unsplash

Aktuellt