Låga koldioxidutsläpp

På Prevex har vi redan länge jobbat för att sänka våra koldioxidutsläpp. Genom att följa riktlinjerna i GHG-protokollet uppnådde vi koldioxidneutralitet år 2023.

Prevex sustainability

100 % klimatneutral energi

Prevex sustainabilityÅr 2019 övergick vi till att använda klimatneutral energi i vår fabrik i Finland, och år 2021 följde fabriken i Polen, som stängdes 2023, efter. Sen dess har Prevex vattenlås tillverkats med hjälp av en varierande mix av klimatneutrala energikällor såsom vind-, sol-, vatten- och kärnkraft. De här åtgärderna hjälpte oss att nå operativ koldioxidneutralitet år 2023.

Värmepumpar och solpaneler

Vi har också vidtagit andra åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck. År 2020 installerade vi en värmepump vid vår fabrik i Finland, som tar tillvara överskottsenergin som skapas i produktionen. Det här sparar 745 MWh fjärrvärme varje år.

Samma år installerade vi också solpaneler på väggen vid vår produktionsenhet i Finland. Under optimala förhållanden förser panelerna det närliggande kontoret med all elektricitet som behövs.

Operativ koldioxidneutralitet

Prevex uppnådde operativ koldioxidneutralitet är 2023, delvis genom att klimatkompensera för den återstående delen av de direkta och indirekta koldioxidutsläppen. Vårt mål är att fortsätta minska mängden kompensation, från 7,5 % år 2023 till 3 % år 2025.

austin-kehmeier-k-_7Z5z5–Q-unsplash-2

Att övergå till återvunnen plast

Nästa steg på vår resa mot klimatneutralitet är att gradvis introducera återvunna råmaterial både i produkter och förpackningar. Det här arbetet startade år 2022 då vårt bästsäljande vattenlås Smartloc återlanserades i en ny version med 45 % återvunnen polypropylen (rPP). De andra vattenlåsen följde strax efter.

Vi strävar efter att gradvis öka andelen rPP i produkterna – i framtiden kommer 90 % av råmaterialet bestå av rPP. Dessutom har vi övergått till återvunnen plast också i förpackningarna. Alla dessa åtgärder kommer att hjälpa oss sänka våra CO2-utsläpp ytterligare.

Aktuellt