Ledningsgrupp

Marko Nylund

Verkställande direktör, Prevex Group

Thomas Nyström

Ekonomidirektör, Prevex Group

Marcin Kowalski

Verkställande direktör, Prevex Polen

Peter Engstrand

Försäljningsdirektör, Norden

Filip Jankowksi

Försäljningsdirektör, Kontinentaleuropa

Camilla Wikman

Marknadsföringsdirektör, Prevex Group

Krystian Kryskowiak

Chef för logistik och inköp, Prevex Polen