Ledningsgrupp

Marko Nylund

Verkställande direktör

Sasha Laitinen

Ekonomidirektör

Mikael Gäddnäs

Operativ direktör

Peter Engstrand

Försäljningsdirektör, affärsutveckling

Filip Jankowksi

Försäljningsdirektör

Camilla Wikman

Marknadsföringsdirektör, Prevex Group