Effektiv användning av resurser

Vårt mål är att konstant effektivera användningen av resurserna i vår verksamhet. I praktiken betyder det här att minska mängden energi som går åt för att tillverka varje vattenlås. Det betyder också att vi minskar mängden energi som krävs för uppvärmning, och minimerar mängden avfall i produktionen.

Prevex sustainability

Förbättrad energieffektivitet

Mängden energi som går åt för att producera våra vattenlås har ständigt minskat, främst tack vare investeringar i nya, effektivare maskiner. År 2018 behövdes 2,85 kWh el för varje kilogram produkter. Efter bara tre år, närmare bestämt 2021, hade vi redan sänkt mängden till 2,35 kWh. Vi fortsätter än idag att förbättra vår energeffektivitet.

Återvinning av värme

År 2020 installerades en värmepump i vår fabrik i Nykarleby i Finland. Pumpen tar tillvara spillvärmen från produktionen och värmer upp produktionsbyggnaden. Det här innebär inbesparingar på 745 MWh fjärrvärme – 70 procent mindre än förut.

Produktionsavfall (scrap rate)

Den så kallade scrap raten är ett mått på hur stor andel av produkterna som blir avfall i produktionen. Vi strävar efter en jämn produktion med minimala avvikelser, eftersom det minskar mängden avfall. Det gäller ändå att komma ihåg att det inte lönar sig att minska mängden avfall ifall man samtidigt måste göra avkall på produktkvaliteten.

Vår scrap rate har stigit de senaste åren, främst på grund av en förbättrad formsprutningsteknik som smälter samman tätningen med vattenlåset. Den här metoden ger bättre tätningar, men den innebär också att produktionsavfallet inte kan återvinnas lika lätt. I framtiden kan detta problem åtgärdas genom bättre återvinningsprocesser hos våra partners.

Trots att scrap raten steg till över 4 % år 2020, så lyckades vi sänka den till 3,72 % år 2022, och arbetet fortsätter.

Aktuellt