Resurssitehokkuus

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintamme resurssitehokkuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa vesilukkojen valmistamiseen käytetyn energiamäärän pienentämistä. Samalla se merkitsee pyrkimystä jatkuvasti vähentää lämmitykseen käyttämäämme energiaa sekä tuotannossa syntyvän jätteen määrän minimointia.

Prevex sustainability

Parantunut energiatehokkuus

Vesilukkojen valmistukseen käytetyn energian määrä on ollut jatkuvassa laskussa erityisesti moderneihin ja tehokkaampiin koneisiin tehtyjen investointien ansiosta. Vuonna 2018 tarvitsimme 2,85 kWh sähköä jokaista tuotekiloa kohti. Vuonna 2021 olimme laskeneet määrän 2,35 kilowattituntiin.

Lämmön talteenotto

Vuonna 2020 asensimme Uudenkaarlepyyn tehtaallemme lämpöpumpun, joka hyödyntää tuotannossa syntyvää ylijäämäenergiaa. Talteen otettua lämpöä käytetään tehtaan lämmityksessä, säästäen noin 745 MWh kaukolämpöä vuodessa. Tämä tarkoittaa, että käytämme 70 % vähemmän kaukolämpöä verrattuna entiseen.

Tuotantojäte (scrap rate)

Niin kutsuttu scrap rate kertoo, kuinka suuri osa tuotteista päätyy tuotannossa jätteeksi. Pyrimme jatkuvasti vakaaseen tuotantoon, jossa esiintyy mahdollisimman vähän häiriöitä jätemäärän pienentämiseksi. Ei kuitenkaan ole kestävää vähentää jätemäärää tuotelaadun kustannuksella.

Prevexin scrap rate on kasvanut viime vuosina johtuen lähinnä parantuneesta ruiskuvalutekniikasta, joka sulattaa tiivisteen vesilukkoon. Tämä tuotantotapa tarkoittaa parempia tiivisteitä sekä vähentää vuotoriskiä, mutta samalla se merkitsee, ettei tuotantojätettä voida kierrättää yhtä helposti. Tulevaisuudessa tämä ongelma voidaan ratkaista kumppaneidemme paremmilla kierrätysprosesseilla.

Vaikka Prevexin scrap rate kasvoi vuonna 2020 yli neljään, pystyimme pienentämään sitä vuonna 2021, jolloin prosentti oli 3,97. Työ scrap raten pienentämisen eteen jatkuu edelleen.