Scope 1, 2 ja 3

Noudatamme GHG-protokollan periaatteita ja käytämme sen standardeja kasvihuonepäästöjen mittaukseen ja hallintaan. GHG luokittelee yritysten päästöt kolmeen eri luokkaan, joita voi hyödyntää apuvälineinä hiilineutraaliuteen pyrittäessä.

Prevex sustainability

Scope-luokkien määritelmät

Scope 1

Kattaa yrityksen suorat kasvihuonekaasupäästöt, kuten itse tuotetun energian.

Scope 2

Sisältää epäsuorat päästöt yrityksen hankkimista energialähteistä, kuten ostetusta sähköstä.

Scope 3

Käsittää kaikki päästöt, joista yritys on vastuussa omien seiniensä ulkopuolella, eli niin kutsutut arvoketjupäästöt.

Erot scope-luokkien välillä

Yleisesti ottaen scope-luokkien 1 ja 2 päästöt ovat helpoimmin laskettavissa, ja niiden vähentäminen on myös pakollista yrityksille, jotka ovat sitoutuneita STBi:n vaatimuksiin. Yleensä yritysten on lisäksi melko helppoa tehdä jotain näille päästöille.

Scope 3 -päästöt ovat sen sijaan vaikeampi laskea, sillä ne koskevat koko arvoketjua. Näitä päästöjä on tyypillisesti myös vaikeampi pienentää.

Scope 3 -päästöt voidaan jakaa niin sanottuihin ylä- ja alavirran (upstream ja downstream) päästöihin. Ylävirran päästöt liittyvät ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin, liikematkoihin sekä matkoihin kodin ja työpaikan välillä. Alavirran päästöt sen sijaan käsittävät yrityksestä lähteneiden tuotteiden päästöt, jotka syntyvät esimerkiksi kuljetuksesta, jakelusta ja kierrätyksestä.

Prevex ja scopet

Scope 1

Prevexillä ei ole tässä scopessa juuri lainkaan päästöjä, sillä tuotamme itse energiaa vain aurinkopaneeliemme avulla. Tämän luokan hyvin pienet päästömme tulevat työsuhdeautojen polttoaineesta.

Scope 2

Prevexillä scope 2 koskee kaikkia sähkön- ja lämmönkulutukseen liittyviä päästöjämme. Olemme tehneet kunnianhimoista työtä vähentääksemme näitä päästöjä siirtymällä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen sekä ottamalla talteen hukkalämpöä. Tämän seurauksena kokonaispäästömme scope-luokissa 1 ja 2 ovat laskeneet 89 % vuodesta 2018.

Scope 3

Scope 3 on Prevexille tärkein luokka matkallamme kohti hiilineutraaliutta erityisesti nyt, kun scope-luokkien 1 ja 2 päästöt ovat jo vähentyneet huomattavasti. Kuten alla olevasta kuviosta voi huomata, meidän on panostettava scopeen 3 nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme analysoineet perusteellisesti, mistä meidän scope 3 -päästöt ovat peräisin, ja tulos on selvä: meidän on tehtävä jotain vesilukkojemme raaka-aineelle eli polypropeenimuoville (PP).

Tämän seurauksena olemme siirtymässä kierrätetyn polypropeenin käyttöön. Vuoden 2023 lopussa kierrätysmuovin määrä tuotteissamme oli 55 %, ja tulevaisuudessa tavoitteemme on korottaa luku 90 prosenttiin.

 

Ajankohtaista