Återvunna råmaterial

På Prevex gjorde vi den första LCA-analysen år 2020. Så fort vi hade resultaten blev det klart vad vi behövde göra: söka efter nya råmaterial för våra produkter.

Prevex sustainability

Återvunnen plast i alla produkter

Råmaterialet är den överlägset största källan till CO2-utsläpp i vår produktion. Det här syns tydligt i diagrammet nedan, då råmaterialet faller inom ramen för scope 3. Att fasa ut jungfrulig plast och ersätta den med återvunnen plast är den enskilt viktigaste åtgärden vi kan göra för att minska vårt koldioxidavtryck.

När vi använder 65 % rPP i våra vattenlås sparar vi 1,8 miljoner liter fossil olja per år.

 

Att säkerställa produktkvalitet med återvunnet råmaterial

Vi började en serie testkörningar för att kunna gå över till återvunnen polypropylen (rPP). Vi ville också få reda på den optimala mängden återvunnet material, eftersom vi inte ville äventyra kvaliteten på produkterna. Våra vattenlås ska hålla i 25 år utan att läcka, och att tumma på livscykeln skulle förstås vara kontraproduktivt ur hållbarhetssynvinkel. Vi använder rPP från industrin (pre-consumer) som är den renaste formen av återvunnen PP. På det sättet säkerställer vi kvalitet och tillgång.

Efter intensiva tester kom vi fram till en optimal mix av 65 % rPP. Vi strävar efter att öka mängden rPP till hela 90 % i framtiden.

55 % återvunnen PP i alla vattenlås

Vi ville göra snabba ryck och har beslutat att byta till återvunnen polypropylen i alla våra produkter inom slutet av år 2022. Vi har nått detta mål som planerat, också om det har krävts en hel del misslyckanden, nya maskiner och stora insatser från hela organisationen.

I slutet av år 2022 var redan 45 % av all polpropyle vi använde återvunnen, och år 2023 hade andelen stigit till 55 %. Trots det finns det vissa variationer i kvalitet mellan olika satser av rPP, kan vår moderna maskinpark automatiskt anpassa sig till dem.

austin-kehmeier-k-_7Z5z5–Q-unsplash-3

Målet är 90 % återvunnen PP i alla vattenlås

Efter att ha bytt till rPP i alla våra produkter, är vårt mål nu att ytterligare öka andelen återvunnet material. I framtiden ska 90 % av alla polypropylen vi använder vara återvunnen. Att nå detta mål kommer att kräva en hel del ny testning.

Återanvänd plast i andra produktdelar

Vi har valt att framförallt gå över till rPP eftersom PP utgör majoriteten av allt råmaterial vi använder. Men därtill har vi också planer på att övergå till andra återvunna material, såsom rTPE. Det här är en pågående process där tidtabellen beror på materialet i fråga.

Från mässing till plast

Några av produkterna vi producerar är gjorda av metaller. Baserat på resultaten från LCA-analyser kommer vi i många fall att övergå till plast istället, eftersom koldioxidavtrycket hos plast i allmänhet är lägre. Det här beror framförallt på plastens låga vikt och densitet.

Ett annat problem med metaller är att de kan vara giftiga – detta gäller framförallt mässing. Därför har vi beslutat ersätta mässing med plast inom slutet av år 2024. Vi har också lagt ner tillverkningen av produkter som innehåller en stor andel mässing.

Återvunnen plast i förpackningar

Användningen av återvunnet råmaterial gäller alla våra produkter, inklusive förpackningarna. Förpackningarna står för 4 % av all materialanvändning på Prevex. För tillfället består alla våra förpackningar av polyeten som är till 51 % återvunnen. Det här innebär reducerade CO2-utsläpp på 200 ton per år. Vi började med att använda återvunnen plast från industrin (pre-consumer), men kommer att övergå till att använda återvunnen plast från konsumentströmmar (post-consumer).

År 2024 kommer vi att införa plastfria förpackningar för vissa produkter.

PE-film vs rPE-film

MaterialCO2-utsläpp
Jungfrulig PE-film507
Återvunnen PE-film305
Inbesparingar202