För maximal effekt

På Prevex har vi beslutat att vårt hållbarhetsarbete ska baseras på hårda fakta och en genomgripande analys av var vi kan göra störst skillnad. LCA-analyser visar att råmaterialet är den överlägset viktigaste faktorn för våra CO2-utsläpp

Prevex sustainability

Återvunnet material i alla produkter

Eftersom råmaterialet är den enskilt viktigaste faktorn för våra CO2-utsläpp, så var det naturligt för oss att ta beslut om att ersätta jungfrulig plast med återvunnen plast i alla våra vattenlås. Istället för att bara göra en speciell grön produktlinje ville vi ändra råmaterialet i varenda ett av vattenlåsen vi producerar. På det här sättet kan vi göra störst skillnad för klimatet.

Prevex EasyClean

Klimatkompensation

Efter att ha bytt till förnybar el och gjort andra insatser för att sänka våra operativa utsläpp (scope 1 och 2), har vi beslutat att kompensera för den återstående biten. För oss är kompensation inte ett förstahandsval, utan något vi gör då alla andra möjliga åtgärder är gjorda. Vi strävar efter att sänka andelen utsläpp som kompenseras, från 11 % av de operativa utsläppen år 2023 till 5 % år 2025.

Vi samarbetar med Climate Partner och har valt att stöda ett projekt i Colombia, där kol ersätts med biomassa i en tegelfabrik. Gällande klimatkompensationen jobbar vi efter samma princip som i vårt övriga miljöarbete, det vill säga vi sätter in åtgärderna där de har störst effekt.

preet-gor-rSbqodQ97mQ-unsplash