Contura Steel: “Prevex miljöarbete gör det lätt för oss att räkna ut vårt klimatavtryck”

För diskbänkstillverkaren Contura Steel har miljöfrågor stått högt på agendan redan länge. Därför var det en väldigt glad nyhet att Prevex börjar tillverka sina vattenlås av återvunnen plast.

8011 -Contura kitchen sink

Svenska Contura Steel har tillverkat diskbänkar i rostfritt stål i snart hundra år. Företaget har sin fabrik i Sverige och väljer också gärna underleverantörer som ligger geografiskt nära. Det ger både leveranssäkerhet och miljöfördelar.

– Byggindustrin har varit sent ute med att anamma ett miljötänk, men de 1-2 senaste åren har det hänt mycket, berättar Patrik Jarlhage, vd på Contura Steel.

Contura Steel levererar sina diskbänkar med vattenlås, så de viktigaste råvarorna företaget använder är rostfritt stål för diskbänkarna och plast till vattenlåsen.

– Varken stål eller plast är särskilt “snälla” material ur miljösynvinkel, men just därför är vi glada att vi lyckats hitta bra leverantörer. Vi har redan en tid använt rostfritt stål som är återvunnet till över 90 procent. När Prevex meddelade att de börjar tillverka sina vattenlås av återvunnen plast var det pricken över i:et för oss.

Miljöarbete är framtidssäkring

Contura Steel har ännu inte räknat ut sitt eget klimatavtryck, men står i beråd att göra det. Tack vare att företagets största leverantörer har sina klimatberäkningar i skick tror Jarlhage att arbetet kommer att gå smärtfritt.

Kunderna är inte nödvändigtvis beredda att betala mycket mer för en miljövänlig diskbänk, men Patrik Jarlhage ser miljöarbetet som ett sätt att framtidssäkra verksamheten.

– Vid offentliga upphandlingar kan miljöarbetet redan vara ett krav, och betydelsen kommer inte att minska i framtiden.

Från kund till partner

Contura Steel och Prevex samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tillsammans har de två företagen utvecklat vattenlås som är enkom framtagna för Contura. Med tiden har samarbetet blivit djupare och allt mer börjat likna ett partnerskap.

– Det började med att våra kunder allt oftare frågade efter reservdelar till vattenlås. Vi insåg att det inte fanns något företag på den svenska marknaden som säljer reservdelar och att folk slänger hela vattenlås bara för att det saknas någon liten del, berättar Jarlhage.

– För några år sen började vi erbjuda ett sortiment av vattenlås och reservdelar som vi säljer direkt till våra kunder och via hemsidan. Vi säljer både åt privatpersoner och åt företagskunder som vill köpa mindre volymer än Prevex kan leverera, berättar Jarlhage.

Med tiden har samarbetet utvecklats och nu agerar Contura Steel som en partner och återförsäljare åt vissa kunder för Prevex. Vattenlåsen säljs både under Conturas eget varumärke och under Prevex varumärke.

Allt bygger på förtroende

På frågan hur samarbetet med Prevex har fungerat har Jarlhage bara positivt att säga.

– Vårt samarbete har vuxit och fördjupats successivt. Ett så här nära samarbete bygger på förtroende och jag har utan vidare stort förtroende för våra kontaktpersoner på Prevex.