Noll olyckor – Prevex arbete med säkerhet och välbefinnande belönades

Prevex har som medlem av Noll olycksfall-forumet nått en speciell framgång. Forumets syfte är att motivera och uppmuntra arbetsplatser i Finland att arbeta för en kultur som genomsyras av arbetssäkerhet och välbefinnande.

– Prevex safety and well-being work awarded

Från vänster: Kha Le, Linda Sundvik-Näsi, Pia Häggblom, Robert Österlund,
Sara Castagnola, Joel Björkman (inte med på bild
)

Prevex har fått erkännande för sitt engagemang och arbete för arbetssäkerheten och har tilldelats en prestigefylld nivåklassificering. Företaget tillhör den grupp företag som framgångsrikt har rapporterat noll olyckor som lett till frånvaro från arbete under hela 2022.

”Nyckeln till framgången ligger i samarbete”

Linda Sundvik-Näsi, arbetsskyddschef på Prevex, säger att orsaken till de goda resultaten är en ökad medvetenhet om arbetssäkerheten, liksom dedikerade insatser från företagets arbetsskyddskommission. ”Nyckeln till framgången ligger i samarbete”, säger Linda. ”Tillsammans har vi utvecklat en kultur som prioriterar säkerheten och det har gett resultat.”

Noll olycksfall-forumet har också generellt observerat att samarbete, en öppen dialog och ansvar för anställda och kollegor, är viktiga ingredienser för att uppnå goda resultat vad gäller säkerhet och välbefinnande.

Prevex kommer att att bygga vidare på den här framgången och fortsätta sitt engagemang för att upprätthålla en hög standard av säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen.