Prevex siktar mot 1,5 graders målet med FN och SBTi

Prevex har blivit godkänd på FN-ledda SBTi:s lista över företag som förbundit sig att jobba för en koldioxidneutral framtid. Tack vare sitt målmedvetna miljöarbete klarade Prevex kraven galant.

SBTi_Prevex

SBTi är ett initiativ med FN och Världsnaturfonden som partners, som har som mål att företag världen över frivilligt ska minska sina koldioxidutsläpp i enlighet med Paris-avtalet. SBTi är en förkortning av Science Based Targets, alltså vetenskapligt grundade mål. Företagen som kommer med på listan förbinder sig alltså till ett miljöarbete som grundar sig på den senaste forskningen om vilka åtgärder som krävs för att den globala uppvärmningen inte ska bli större än 1,5 grader.

65 finska företag finns med på listan, varav många är stora börsbolag. Tack vare att Prevex de senaste åren satsat hårt på miljöarbete hade företaget inga problem med att klara av SBTi:s krav.

– I det första skedet förbinder sig företagen att minska sina koldioxidutsläpp med 50 procent till år 2030, jämfört med 2018 års nivå. Vi har redan nu minskat våra operativa utsläpp med 89 procent jämfört med 2018, berättar Niclas Caldén, senior advisor och ansvarig för hållbarhetsfrågor på Prevex. 

”Vi har redan nu minskat våra operativa utsläpp med 89 procent jämfört med 2018.”

Orsaken att Prevex har minskat sina utsläpp så pass mycket är att företaget för ett par år sen övergick till att uteslutande använda förnyelsebar el. Dessutom tas spillvärmen från produktionen tillvara och används för att värma upp fastigheterna. 

Niclas Caldén menar att SBTi är ett bra verktyg för att försäkra sig om att man gör de rätta åtgärderna på miljöområdet, det vill säga de åtgärder som har störst effekt. Att bli upptagen på listan ger dessutom en trovärdighet mot kunder och samarbetspartners. 

– Att vi nu finns på listan är ett kvitto på att vi gjort rätt saker tidigare, och nu får vi också klara riktlinjer för vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Nästa stora steg för oss är att vi håller på och övergår till återvunnen plast i våra produkter.