Prevex zmierza w kierunku wyznaczonego przez ONZ i SBTi celu 1,5°C

Prevex został wciągnięty na listę SBTi prowadzoną przez ONZ, jako firma zaangażowana w działania na rzecz neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla. Dzięki swym celowym działaniom na rzecz środowiska Prevex spełnił znakomicie wymagania SBTi.

SBTi_Prevex

SBTi jest to wspólna inicjatywa ONZ i World Wide Fund for Nature (WWF), której celem jest umożliwienie firmom na całym świecie dobrowolną redukcję swoich poziomów emisji dwutlenku węgla zgodnie z porozumieniem paryskim. SBTi to skrót od Science Based Targets, czyli są to docelowe wartości oparte na badaniach naukowych. Firmy znajdujące się na liście SBTi zobowiązują się – bazując na najnowszych badaniach – do prowadzenia przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska, koniecznych do tego, by globalne ocieplenie nie przekroczyło 1,5°C.

Na liście znajduje się 65 fińskich przedsiębiorstw, z których wiele to duże spółki giełdowe. Dzięki znacznym inwestycjom, które Prevex poniósł w ostatnich latach w zakresie ochrony środowiska, firma nie miała problemów ze spełnieniem wymagań SBTi.

„W pierwszej fazie firma zobowiązała się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w okresie do 2030 r. o 50% w porównaniu z poziomem z roku 2018. Do chwili obecnej już obniżyliśmy poziom emisji operacyjnych o 89% w porównaniu z rokiem 2018” – mówi Niclas Caldén, starszy doradca odpowiedzialny za kwestie zrównoważonego rozwoju w Prevex.

Do chwili obecnej już obniżyliśmy poziom emisji operacyjnych o 89% w porównaniu z rokiem 2018.

„Tak znaczne obniżenie emisji wynika stąd, że kilka lat temu firma przeszła na zasilanie energią elektryczną pochodząca wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ponadto ciepło odpadowe z produkcji jest odzyskiwane i wykorzystywane do ogrzewania budynków.”

Niclas Caldén uważa, że SBTi to dobre narzędzie, gwarantujące podejmowanie właściwych działań w obszarze ochrony środowiska, tj. takich, które przynoszą najlepsze efekty. Obecność na tej liście podnosi ponadto wiarygodność firmy w oczach klientów i firm współpracujących.

„Fakt, że znajdujemy się na liście, jest wynikiem tego, że w przeszłości podjęliśmy właściwe kroki, a teraz mamy jasne wytyczne co do naszych dalszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Naszym kolejnym dużym działaniem jest trwający obecnie proces przechodzenia w produkcji wyrobów na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu.”