Linda Sundvik-Näsi är ny health and safety manager på Prevex

För Prevex är arbetsmiljöfrågor väldigt viktiga. Linda Sundvik-Näsi brinner för att hälsa och säkerhet prioriteras på jobbet.

Linda0001

Arbetsmiljöfrågor är en grundpelare i Prevex företagsultur. Prevex nya health and safety manager Linda Sundvik-Näsi anser att alla borde tänka på säkerhet och hälsa i sitt dagliga arbete. Tack vare att Sundvik-Näsi tidigare jobbat inom hälsovården har hon en särskilt djup förståelse för betydelsen av arbetssäkerhet.

– Det här är ett område som aldrig kan understrykas tillräckligt mycket, säger hon.

Regelbundna säkerhetsgranskningar

Enligt Sundvik-Näsi övervakar Prevex noggrant säkerheten för sin anställda. Till exempel ordnas veckovisa rundor och årliga utvärderingar av ergonomi och risker för att säkerställa att alla regler följs.

– I mitt jobb deltar jag i rundorna och lyssnar noggrant på de anställdas åsikter och idéer för att förbättra säkerheten. Det här hjälper oss att hitta lösningar för en säkrare arbetsplats.

– Det är också viktigt att understryka att investeringen i arbetshälsa och säkerhet också är en investering i kvalitet, effektivitet och bättre service. Det här jobbet gagnar både de anställda och kunderna.

Jobbet för arbetsmiljön gagnar både de anställda och kunderna.

Linda Sundvik-Näsi

Kontinuerliga förbättringar

Sundvik-Näsi är medlem av Prevex OSH-organisation (occupational safety and health) som aktivt jobbar för att förbättra säkerheten.

– Vi har regelbundna möten där vi diskuterar hur vi kan skapa en ännu bättre arbetsmiljö för våra anställda. Vår organisation ska ta en ännu synligare roll i Prevex företagskultur i framtiden, säger Sundvik-Näsi.

En av Prevex senaste investeringar i arbetssäkerhet är en automatisk truck som förbättrar säkerheten på fabriken i Nykarleby. Trucken har ersatt manuella trucker i produktionen, vilket minskar risken för krockar. 

Prevex kommer också att jobba ännu tätare tillsammans med företagshälsovården i framtiden.

– Företagshälsovården kan ge viktig information åt oss om något behöver förbättras till exempel i ergonomin.