Linda Sundvik-Näsistä Prevexin uusi työsuojelupäällikkö

Työsuojelu on merkittävässä roolissa Prevexillä. Linda Sundvik-Näsin mielestä turvallisuus ja terveys ovat asioita, joita tulisi aina priorisoida työelämässä.

Linda0001

Työsuojeluasiat ovat tärkeä osa Prevexin yrityskulttuuria. Prevexin uuden työsuojelupäällikön Linda Sundvik-Näsin mielestä kaikkien tulisi kiinnittää työturvallisuuteen huomiota päivittäisessä työssään. Sundvik-Näsi on aiemmin työskennellyt terveydenhuollossa, minkä ansiosta hänellä on erityisen vahva ymmärrys työsuojelun tärkeydestä.

– Turvallisuuden ja terveyden merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa, hän sanoo.

Säännöllisiä turvallisuustarkastuksia

Sundvik-Näsin mukaan työntekijoiden terveyttä ja turvallisuutta seurataan Prevexillä tarkasti. Tehtaissa tehdään esimerkiksi viikottaisia turvallisuuskierroksia sekä vuosittaisia riski- ja ergonomia-arviointeja. Näin voidaan varmistaa, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät hyvin.

– Työsuojelupäällikkönä osallistun näihin kierroksiin ja arviointeihin. Kuuntelen tehdastyöntekijöiden mahdollisia turvallisuushuolia ja parannusehdotuksia. Nämä turvallisuustoimenpiteet auttavat meitä eliminoimaan mahdolliset riskit ja löytämään turvallisempia ratkaisuja, kertoo Sundvik-Näsi.

– On myös tärkeää huomioida, että kun investoi työsuojeluun, investoi myös parempaan tuotelaatuun, tehokkuuteen ja palveluun. Työsuojelun eteen tekemämme työ hyödyttää siis sekä työntekijöitä että asiakkaita, hän lisää.

Työsuojelun eteen tekemämme työ hyödyttää sekä työntekijöitä että asiakkaita.

Linda Sundvik-Näsi

Jatkuvia parannuksia työsuojeluun

Sundvik-Näsi kuuluu Prevexin omaan työsuojeluorganisaatioon, joka tekee aktiivisesti työtä parantaakseen työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

– Työsuojeluorganisaatiollamme on säännöllisiä kokouksia, joissa keskustelemme muun muassa siitä, mitä voisimme tehdä paremmin tarjotaksemme työntekijöille entistä turvallisemmat työolosuhteet. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa tehdä tästä organisaatiosta yhä näkyvämpi osa Prevexin yrityskulttuuria, hän sanoo.

Yksi Prevexin viimeisimmistä työsuojeluinvestoinneista on automaattitrukki, joka parantaa turvallisuutta Uudenkaarlepyyn tehtaalla. Tämä uusi trukki on korvannut manuaalitrukit tuotantoalueella, mikä on vähentänyt törmäysriskiä merkittävästi.

Prevex aikoo myös tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

– Yhteydenpito työterveyshuollon kanssa auttaa meitä arvioimaan, onko esimerkiksi ergonomiassa jotain parantamisen varaa, hän toteaa.