Prevex Polen går över till förnybar el

Fabriken i Polen följer Finlands exempel och börjar använda 100% förnybar el.

Solar panels with sunset and blue sky background. Clean power energy concept

Prevex fabrik i Finland gick år 2019 över till att uteslutande använda el som producerats med vattenkraft. Ända sedan dess har målet varit att gå över till förnyelsebar el också i Polen, och i början av januari 2021 blev det verklighet.

”Vi har gjort avtal med ett elbolag som kan leverera förnybar el”, berättar Marcin Kowalksi, vd på Prevex i Polen.

Jag är mycket glad över att vi fann den här möjligheten, eftersom förnyelsebara energikällor ännu inte slagit igenom stort i Polen

”Jag är mycket glad över att vi fann den här möjligheten, eftersom förnyelsebara energikällor ännu inte slagit igenom stort i Polen. Tidigare hade vi planer på att installera egna solpaneler, men nu kan vi alltså köpa grön el externt.”

Fabriken i Polen använder ca 500-550 MWh elektricitet årligen. Den förnybara elen är en mix av sol- och vindenergi samt biomassa. Av de energikällorna är solenergin den vanligaste formen av förnybar energi Polen.

”Vi blev också positivt överraskade över att priset på den förnybara elen var mycket konkurrenskraftigt”, säger Kowalski. Efter att den polska fabriken övergått till förnybar el tillverkas nu alla Prevex vattenlås uteslutande med förnybar energi.