Prevex övergår till förnybar energi

För att bidra till att minska det ekologiska fotavtrycket har Prevex beslutat övergå till vattenkraft som energikälla.

Water flowing from the dam

Enligt Världsnaturfonden WWF har finländare idag, den 5 april, använt slut på våra naturresurser för i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen i Finland är energiproduktionen. Oy Prevex Ab i Nykarleby förbrukar årligen energi motsvarande mängden energi för knappa 300 eluppvärmda småhus. För att bidra till att minska det ekologiska fotavtrycket har företaget idag beslutat övergå 100% till vattenkraft som energikälla. Vattenkraften är en förnyelsebar energikälla som tar tillvara energi från vatten i rörelse.

– Vi har alla ett ansvar för en hållbar utveckling och det känns bra att kunna bidra på det här sättet , säger Marko Nylund, vice vd på Prevex i Nykarleby.