Prevex invigde nytt kontor

Redan under flera års tid har Prevex haft behov av större utrymmen vid huvudkontoret i Nykarleby. Nu är den nya kontorsbyggnaden äntligen färdig.

Prevex new office ayyfYu0_jpeg

Prevex har vuxit och nyanställt i rask takt de senaste åren, vilket gjort att kontoret i Nykarleby inte hängt med i svängarna. Som en tillfällig lösning har man bland annat haft en barack på gården.

Under hösten 2020 kunde en ny kontorsbyggnad äntligen invigas. Tillbyggnaden på 770 m2 mer än fördubblar kontorets storlek.

– Nu kan anställda som jobbar med samma saker ha sina arbetspunkter nära varandra. Det här gör jobbet effektivare då man kan hålla korta, spontana möten i korridoren. Arbetspunkterna har placerats enligt vilka processer folk jobbar i, och vi kan redan se förbättrad effektivitet inom processerna, säger vd Marko Nylund, och fortsätter:

– Nu har vi dessutom äntligen tillräckligt många och tillräckligt stora mötesutrymmen, vilket är positivt för vi-andan i företaget. Det betyder att vi kan samla stora delar av personalen till personalinfon och skolningar när tillvaron igen normaliseras efter corona-situationen vi nu befinner oss i.

Precis som många andra företag övergick Prevex’ kontorsanställda till distansarbete våren 2020. I juni återvände man till kontoret, men under hösten förändrades corona-läget och rekommendationen är därför att alla fortfarande jobbar mest på distans.

– Tack och lov lämpar sig vårt nya kontor utmärkt för den här nya verkligheten där vi måste beakta smittskyddet på jobbet. Större och mera ändamålsenliga utrymmen ger möjlighet att hålla rekommenderad distans till varandra ifall man befinner sig på kontoret, säger Nylund.

Prevex huvudkontor och produktionsanläggning ligger nära stadskärnan i Nykarleby vid den huvudväg som går genom staden. Det nybyggda kontoret har också upplevts som ett positivt tillägg till stadsbilden.