Prevex Group tar sitt nästa steg i Europa – Winkiel blir Prevex

Prevex Group har förberett sitt polska förvärv, Winkiel, på en nystart. Genom att byta Winkiels namn till Prevex Poland, markerar företaget nu en slutförd omstrukturering i Polen, liksom en enad och internationell organisation inom Prevex.
År 2016, köpte Prevex det familjeägda företaget Winkiel i Polen för att stärka sin position på den europeiska marknaden för vattenlås i kök och badrum. Allt sedan företagsköpet har Prevex förberett den polska fabriken på en nystart genom att introducera samma standarder, krav, teknologier och produkter som företaget har i Finland. Samtidigt har Prevex organisation i Nykarleby blivit mer internationell, fått nya krävande uppgifter och vuxit på personalsidan.

Endast Prevex i fortsättningen
Winkiels namnbyte befästes officiellt i polska rätten 7.6.2018. Fram till nu har endast en del av Winkiels produkter haft Prevex logo, men framöver säljes alla Winkiels produkter i Prevex namn. I praktiken innebär detta ett förnyat produktutbud för den polska fabriken, där framför allt vattenlåsen ersätts med motsvarande eller bättre vattenlås från Prevex. Erfarenheterna från de två senaste åren har övertygat Prevex ledning att både dess kunder och samarbetspartners uppskattar Prevex varumärke. Enligt Mikael Lillvik, VD på Prevex Group, är investeringarna i den polska produktionsenheten goda nyheter för hela företaget: ”Då våra två produktionsenheter nu är mer synkroniserade och fokuserade på våra huvudprodukter, kan vi nå ännu större marknadsandelar i Europa. Nu är vi även geografiskt närmare våra kunder.”

Väntad förändring med många fördelar
Enligt Marcin Kowalski, Prevex VD i Polen, har namnbytet varit väntat sedan Prevex köpte Winkiel och personalen i Polen är positivt inställd till den nya ägaren. ”Tack vare flera förbättringar, såsom förnyelse av maskiner och en ny lagerbyggnad, kan vi nu göra våra processer mer effektiva, säger Kowalski.” Prevex enhetliga namn och kvalitetsstandarder signalerar också till Prevex Groups kunder att de får samma kvalitet, produkter och service, oavsett om de gör affärer med Prevex i Polen eller i Finland