Prevex etablerar sig i Jakobstad

Utrymmesbrist i Nykarleby gör att Prevex öppnar ny fabrik i närliggande Jakobstad.

Prevex production facilities_BST3925-3

Prevex satsar på framtiden och förbereder för tillväxt genom att etablera sig i Jakobstad i de gamla Rettig-fastigheterna. Orsaken är att företagets befintliga produktionsutrymmen i Nykarleby inte längre räcker till. I Jakobstad hittades lämpliga utrymmen för företagets monteringslinjer och lager.

”Det är frågan om delar av vår monteringsprocess som vi nu koncentrerar till Jakobstad”, säger verkställande direktör Marko Nylund

”Det betyder i praktiken att produktionen i Nykarleby fokuserar på formsprutningen och kan utvecklas till ett kompetenscenter kring den delen av produktionen. Samtidigt utvecklar vi den automatiserade monteringsprocessen i Jakobstad. Vi har behov av att förkorta ledtiderna till marknaden och ytterligare förbättra leveranssäkerheten. Detta blir lättare med lämpliga utrymmen.”

Prevex har också en produktionsenhet i Polen. Där ligger fokus främst på manuell montering. Satsningarna på digital utveckling görs däremot i närregionen och Jakobstad ligger lämpligt nära till, 20 kilometer från huvudkontoret i Nykarleby.

”I Jakobstad har vi också reserverat kapacitet som möjliggör ytterligare tillväxt i framtiden”, berättar Nylund.

Även om Prevex satsar på digitalisering och automation, har företaget också ett behov av att öka sin personalstyrka. 

”Vi kommer att behöva anställa mera personal i Jakobstad tack vare våra satsnignar. Behovet av ett 20-tal nya medarbetare, både produktionspersonal och specialister, finns redan nu”, säger Nylund.