Det österbottniska maskineriet kör nu oavbrutet för att stöda finsk hälsovård

Nykarlebybaserade företaget Prevex Oy som är känt för sina vattenlås har snabbt lyckats anpassa sin formsprutningsutrustning för att stöda sjukhusen i kampen mot coronaepidemin.

Prevex-suojavisiirin-sangat-1200x628_jpg

– med vattenlåstillverkaren Prevex hjälp mångdubblas produktionen av skalmar till skyddsvisir

Behovet av skyddsvisir som vårdpersonalen använder bl.a. vid provtagning av misstänkt smittade patienter ökar stadigt och Prevex fick en förfrågan om att bistå i produktionen av skalmar till visiren. I och med det lokala samarbetet lyckas man nu mångdubbla produktionen av skalmarna.

Till snabb undsättning

I slutet av förra veckan tog Torbjörn Nyholm, vvd för Orapac som ansvarar för visirdelen och försäljningen av den färdiga produkten, kontakt med Peter Engstrand, Prevex försäljningsdirektör, och förklarade det akuta behovet av en kapacitetsökning. Prevex var redo att komma till undsättning, och hela processen från Orapacs förfrågan via omprogrammering av Prevex formsprutningsutrustning till framgångsrik testkörning tog från fredag ​​till onsdag.

Torbjörn Nyholm säger att man vid Orapac till en början inte var medvetna om omfattningen på behovet för skyddsvisiren: ”När den verkliga efterfrågan gick upp för oss, förstod vi att vi behöver en samarbetspartner som kan formspruta skalmarna för att öka kapaciteten.”

”Det känns bra att vi kunde dra nytta av vår utrustning utanför vårt eget område och på det sättet göra en insats i den här exceptionella situationen. Jag är också imponerad av vår organisation som lyckades reagera så snabbt på efterfrågan”, säger Peter Engstrand.

Samarbetet säkerställer en mångdubblad kapacitet

Enligt Orapac är insatserna från alla företag som är involverade i produktionen av skyddsvisir nu viktiga för att kunna möta efterfrågan. För närvarande tillverkar Prevex tusentals skalmar till skyddsvisir per dag, och CNC Design, även det baserat i Nykarleby, fortsätter att leverera mindre partier. I mitten av april kommer Prevex att ta i bruk en ny form för skalmtillverkningen, vilket ytterligare kommer att öka produktionskapaciteten.

Livsviktigt regionalt kunnande

Materialkoordinatorn vid Vasa centralsjukhus, sjukskötare Stefan Vehkoja, medger att man på sjukhuset inte var tillräckligt beredd på en så här exceptionell situation. Man förstod inte heller direkt hur pass stora problemen var då det gällde tillgången på skyddsutrustning.

”Det har varit helt otroligt att se vilken potential vi har i vår region. De berörda företagen har lyckats anpassa sin produktion väldigt snabbt och kunnat möta behovet då det är som störst. För närvarande finns det en stor efterfrågan på skyddsvisir i Finland, men det finns också en stor marknad för produkten utomlands, säger Vehkoja.

”Jag är mycket nöjd över att Prevex i den här ytterst speciella situationen hade möjlighet att producera skalmar med befintlig utrustning och hjälpa till”, säger Prevex vd Marko Nylund.

Mer information:

VD Marko Nylund, Prevex Oy, tel. 040 027 6739, marko.nylund@prevex.com

Försäljningschef Peter Engstrand, Prevex Oy, tel. 044 972 7811, peter.engstrand@prevex.com