Svedbergs

Prevex Pop-up plug bathroom

”Vi har jobbat med Prevex kring 5 år. Samarbetet har varit utomordentligt bra – jag är nöjd kan man lugnt säga. Jag uppskattar särskilt den täta dialogen. Prevex har också en bra attityd och en vilja att hjälpa. Som inköpare värdesätter jag dessutom att de alltid har kunnat förklara sin prisbild på ett trovärdigt sätt.”