Kom och träffa oss på FastighetsMässan i Malmö

Prevex deltar i FastighetsMässan i Malmö 14-15 September, där vi också förevisar EasyClean och EasyClean Bath. Du hittar oss vid monter H:02B

Hoppas vi träffas på mässan!

FastighetsNews

EasyClean – ett vattenlås som sparar tid och pengar åt fastighetsbolag

Prevex® EasyClean™

Precis som namnet säger är Prevex EasyClean väldigt lätt och snabbt att rengöra. För fastighetsbolag ger det här revolutionerande vattenlåset många fördelar:

  • Hyresgästen kan själv enkelt rengöra vattenlåset, vilket betyder färre servicebesök
  • För att rengöra EasyClean behöver man inte ta isär vattenlåset – och därför är det också omöjligt att sätta ihop det på fel sätt.
  • Risken för läckage och vattenskador minskar märkbart, eftersom vattenlåset är så lätt att rengöra.

Läs mera