Prevex Finlandia ze statusem upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony łańcuchów dostaw.

Prevex Finland otrzymał status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Status ten jest powiązany ze szczegółowymi wymogami i korzyściami dotyczącymi odprawy celnej i operacji logistycznych. Celem systemu zezwoleń jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony na świecie oraz umożliwienie skutecznych jednolitych kontroli celnych w UE. Dla naszych partnerów biznesowych status AEO świadczy o tym, że cały łańcuch dostaw firmy Prevex jest bezpieczny.

Przedsiębiorca nie ma prawnego obowiązku uzyskania statusu AEO. Prevex postanowił ubiegać się o niego, aby podnieść poziom bezpieczeństwa i jeszcze lepiej obsługiwać klientów„Proces uzyskania statusu AEO pokazał nam, że już wcześniej wiele rzeczy robiliśmy poprawnie i spełnialiśmy większość wymogów. Największą zmianą wynikającą z wymagań AEO jest nowy system zarządzania obejmujący wszystko, od polityki firmy po konkretne instrukcje ”, mówi Erik Brännbacka, Manager ds. jakości w firmie Prevex. Status AEO i nowy system zarządzania są teraz częścią zintegrowanego systemu zarządzania Prevex Finland, który pomaga firmie osiągnąć cele strategiczne. Status jest powiązany z wieloma korzyściami dla klientów Prevex, a także dla samej firmy.

Oto najważniejsze z nich *

  • Mniej kontroli fizycznych i kontroli dokumentów związanych z bezpieczeństwem
  • Wcześniejsze powiadomienie w przypadku wyboru do kontroli fizycznej
  • Priorytetowe traktowanie, jeśli zostało się wybranym do kontroli oraz możliwość zażądania określonego miejsca kontroli celnej
  • Lepsze relacje z organami celnymi i innymi organami rządowymi
  • Mniejsza ilość kradzieży i mniejsze straty, mniej opóźnionych przesyłek
  • Towary łatwiej przemieszczają się do krajów trzecich, które przyjęły Umowę o wzajemnym uznawaniu (MRA) z UE, np. Chiny, Japonia i USA.

*Żródło: An official website of the European Union

Środki poprawy bezpieczeństwa

Aby osiągnąć status AEO oraz zapewnić bezpieczeństwo ludzi i produktów, Prevex Finland podjął konkretne środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na przestępstwa, takie jak przemyt, włamanie do systemu danych i kradzież, a dotyczą jednostki produkcyjnej w Nykarleby, a także obiektów dostawców i usługodawców Prevex. Wszystkie strony zobowiązały się do osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i będą regularnie akredytowane.

„To był duży projekt, który obejmował wiele obszarów w firmie. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że wszystkie osoby w niego zaangażowane wykonały świetną pracę. Jesteśmy teraz bardziej świadomi kwestii bezpieczeństwa i ochrony ”, podsumowuje Erik Brännbacka.

Środki poprawy bezpieczeństwa

Aby osiągnąć status AEO oraz zapewnić bezpieczeństwo ludzi i produktów, Prevex Finland podjął konkretne środki w celu zwiększenia bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na przestępstwa, takie jak przemyt, włamanie do systemu danych i kradzież, a dotyczą jednostki produkcyjnej w Nykarleby, a także obiektów dostawców i usługodawców Prevex. Wszystkie strony zobowiązały się do osiągnięcia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i będą regularnie akredytowane.

AEO dla bezpieczeństwa = AEOS

Status AEO , który otrzymał Prevex dotyczy bezpieczeństwa celnego i kontroli bezpieczeństwa. Dla posiadaczy tego statusu często stosuje się skrót AEOS. Istnieją również operatorzy AEOC, których zezwolenie koncentruje się na uproszczeniu czynności celnych. Zarówno operatorzy AEOS, jak i AEOC są upoważnionymi podmiotami gospodarczymi (AEO)