Polityka odpowiedzialności Prevexu za zrównoważony rozwój

Polityka odpowiedzialności za zrównoważony rozwój

Prevex oferuje klientom syfony spełniające zasady zrównoważonego rozwoju i przemyślane w każdym calu. Dzięki ciągłym badaniom w tych zakresach jesteśmy w stanie wytwarzać produkty, które przynoszą korzyści zarówno ludziom, jak i środowisku. W codziennej działalności oraz przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę zarówno ekonomię i środowisko, jak i społeczeństwo i ludzi. Wartości, które wyznajemy, nasza uczciwość, szacunek i poświęcenie przejawiają się we wszystkim, co robimy.

Zdajemy sobie sprawę, że natura jest krucha i że przyszłe pokolenia będą musiały zmierzyć się z konsekwencjami naszych działań. Aby zapewnić im bezpieczniejszą przyszłość ważne jest, abyśmy minimalizowali nasz negatywny wpływ na środowisko. Udaje się nam to dzięki polityce wspólnego zaangażowania we wszystkie decyzje firmy, jak również w naszej współpracy z klientami i interesariuszami.

W procesie kreowania zrównoważonych produktów, rozwój produktu (product development) ma kluczowe znaczenie. Oferujemy produkty, które są trwałe, spełniają więc warunki zrównoważonego rozwoju. Nasze długoplanowe zamierzenia zakładają wytwarzanie produktów z materiałów przyjaznych dla środowiska, zminimalizowanie zużycia energii i zmniejszenie śladu węglowego. Niezwykle istotne jest zaangażowanie naszych dostawców w ten proces tak, aby kwestie zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w całym łańcuchu wartości. Dokładamy również wszelkich starań, aby bliska współpraca z klientami zaowocowała jakością, która spełnia zarówno ich oczekiwania, jak i warunki zrównoważonego rozwoju.

Dążymy do zwiększania świadomości naszych pracowników w tej kwestii. Poprzez dialog i szkolenia podwyższamy poziom wiedzy wewnątrz organizacji, aby stale ulepszać i rozwijać nasze produkty i procesy, a tym samym osiągać jeszcze więcej w zakresie zrównoważonego rozwoju.