Kestävyyspolitiikka

Kestävän kehityksen vastuullisuusperiaatteet

Pyrimme tarjoamaan Prevexillä markkinoiden älykkäimpiä ja kestävimpiä vesilukkoja. Työskentelemällä jatkuvasti kestävän kehityksen eteen voimme luoda tuotteita, jotka hyödyttävät sekä ihmisiä että ympäristöä. Huomioimme päivittäin toiminnassamme ja päätöksenteossamme talouden, ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisten edun. Arvomme rehellisyys, kunnioitus ja omistautuminen ovat kaiken työmme kivijalka.

Tiedämme, että luonto on haavoittuva ja että tulevat sukupolvet joutuvat elämään tekojemme seurausten kanssa. Kestävämmän tulevaisuuden varmistamiseksi on tärkeää estää ja vähentää työmme ympäristövaikutuksia. Sitoudumme tähän kaikissa valinnoissamme ja yhteistyössä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Jotta voidaan luoda kestäviä tuotteita, tuotekehitys on avainasemassa. Kehitämme tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä ja siten myös kestäviä. Tavoitteemme on myös luoda tuotteita sellaisista materiaaleista, jotka ovat pitkällä aikavälillä ympäristöystävällisiä. Haluamme myös minimoida energiankulutuksemme ja hiilijalanjälkemme. Tähän työhön otamme toimittajat mukaan, jotta kestävyyskysymykset huomioidaan koko arvoketjussa. Pyrimme tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että tuotteet ovat laadukkaita ja kestäviä ja että ne vastaavat asiakkaiden odotuksiin.

Sitoudumme jatkuvasti lisäämään henkilöstömme tietoisuutta kestävyyskysymyksistä. Vuoropuhelun ja koulutusten avulla luomme organisaatiossa tietoisuutta tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä lisää samalla kestävän kehityksen suorituskykyämme.