Zrównoważony rozwój

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w latach 2019-2020

100% energii odnawialnej

W 2019 roku nasza fińska fabryka zaczęła korzystać w 100% z energii odnawialnej. Już rok później polski zakład poszedł w jej ślady, co oznacza, że wszystkie nasze syfony są obecnie produkowane wyłącznie dzięki energii odnawialnej.

Pompa ciepła

W 2020 roku w fińskiej fabryce zainstalowaliśmy pompę ciepła, która wykorzystuje nadwyżkę energii wytworzonej podczas produkcji. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania budynku biurowego, co przekłada się na oszczędność energii cieplnej rzędu 800 MWh rocznie.

Panele słoneczne

W 2020 roku zainstalowaliśmy również panele słoneczne na ścianach fińskich zakładów produkcyjnych. W optymalnych warunkach panele wytwarzają 18600 kWh miesięcznie, co wystarcza do zapewnienia energii elektrycznej niezbędnej w obiektach biurowych Prevex.

Prevex sustainability

Aktualne działania w obszarze zrównoważonego rozwoju

Nieustannie poszukujemy jeszcze bardziej ekologicznych materiałów do produkcji syfonów. Prowadzimy intensywne badania nad rozwojem produktów w tym obszarze i mamy nadzieję wkrótce zaprezentować ich rezultaty.

Pracujemy również nad oceną cyklu życia (LCA) i obliczaniem śladu węglowego, aby lepiej zrozumieć wpływ naszych wyrobów na środowisko. Jesteśmy przekonani, że te działania zaowocują w przyszłości jeszcze bardziej zrównoważonym sposobem produkcji.

Polityka odpowiedzialności za zrównoważony rozwój firmy Prevex