Prevex sustainability

Zrównoważony rozwój

Podejmujemy współodpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów niesionych przez zmiany klimatyczne. Dlatego we wszystkich naszych produktach i opakowaniach zastępujemy pierwotne tworzywa sztuczne tworzywami pochodzącymi z recyklingu.

Sprawiamy, że życie codzienne staje się bardziej zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

W tej chwili świat stoi przed wieloma wyzwaniami. Aby móc poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi musimy ograniczyć szkodliwe emisje i z rozwagą wykorzystywać ograniczone zasoby naturalne. Ale bez względu na to, jak będzie wyglądać przyszłość, wszyscy prawdopodobnie nadal będziemy musieli myć ręce. Syfony będą nadal częścią codziennego życia i dlatego czujemy odpowiedzialność za to, aby nasze produkty były wytwarzane w sposób możliwie najbardziej zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony rozwój jest naturalną częścią naszej strategii, a środowiskowa ocena cyklu życia naszych produktów wykazała, że możemy dużo zrobić w zakresie szkodliwych emisji oraz odpadów poprzez zmiany materiałowe w naszych produktach. Dlatego zamierzamy zastępować we wszystkich naszych produktach i opakowaniach pierwotne tworzywa sztuczne tworzywami z recyklingu. Nasz bestsellerowy produkt syfon Smartloc jest pierwszym, który ukazuje się w nowej wersji, a pozostałe produkty wkrótce pójdą w ślad za nim.

Te zmiany materiałowe nie wpłyną na jakość naszych produktów, ale będą miały znaczący wpływ na poziom szkodliwych emisji. Do końca 2022 r. te poczynania, wraz z innymi działaniami, zmniejszą emisję CO₂ o 3000 ton. Przeczytaj więcej o naszej drodze zrównoważonego rozwoju poniżej.

Smartloc water trap TEK_9042-4

Nasza droga zrównoważonego rozwoju

Zaczyna się od syfonu Smartloc

W pierwszym kwartale 2022 roku wprowadzamy na rynek nową wersję naszego bestsellera syfonu Smartloc z 45-procentowym udziałem tworzywa pochodzącego z recyklingu. Udział ten zwiększy się do 60% w trzecim kwartale 2022 roku.

 

 

 

Nasza droga zrównoważonego rozwoju

100% energii odnawialnej

W 2019 roku nasza fińska fabryka zaczęła korzystać w 100% z energii odnawialnej. Już rok później polski zakład poszedł w jej ślady, co oznacza, że wszystkie nasze syfony są obecnie produkowane wyłącznie dzięki energii odnawialnej.

Pompa ciepła

W 2020 roku w fińskiej fabryce zainstalowaliśmy pompę ciepła, która wykorzystuje nadwyżkę energii wytworzonej podczas produkcji. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania budynek produkcyjny, co przekłada się na oszczędność energii cieplnej rzędu 800 MWh rocznie.

Panele słoneczne

W 2020 roku zainstalowaliśmy również panele słoneczne na ścianach fińskich zakładów produkcyjnych. W optymalnych warunkach panele wytwarzają 18600 kWh miesięcznie, co wystarcza do zapewnienia energii elektrycznej niezbędnej w obiektach biurowych Prevex.

Zaczyna się od syfonu Smartloc

W pierwszym kwartale 2022 roku wprowadzamy na rynek nową wersję naszego bestsellera syfonu Smartloc z 45-procentowym udziałem tworzywa pochodzącego z recyklingu. Udział ten zwiększy się do 60% w trzecim kwartale 2022 roku.

Plany produkcyjne na rok 2022

W 2022 roku wszystkie nasze produkty będą podlegały zmianom w tym samym kierunku co Smartloc, czyli będziemy w sposób ciągły wprowadzać tworzywa pochodzące z recyklingu w syfonach P-loc, Flexloc i Preloc.

Opakowania 

W drugim kwartale 2022 roku udział tworzyw sztucznych z recyklingu we wszystkich naszych opakowaniach będzie wynosił 51%.

Mosiądz

Przeprowadzona przez nas środowiskowa ocena cyklu życia produktów wykazała, że redukcja udziału mosiądzu może mieć znaczący wpływ na poziom naszych emisji. Zastanawiamy się, w jaki sposób moglibyśmy zmienić lub ulepszyć mosiężne części naszych syfonów pod tym kątem.

Rok 2023 i kolejne lata

Będziemy nadal zwiększać zawartość tworzyw z recyklingu we wszystkich produktach, oraz skoncentrujemy się na temacie redukcji poziomu emisji związanych z udziałem materiałów metalowych.

Polityka odpowiedzialności za zrównoważony rozwój firmy Prevex