Grupa KWH i Prevex – stabilni mimo roku globalnych turbulencji.

Grupa KWH – firma-matka spółki Prevex, opublikowała swój doroczny raport za 2020 rok.

satama-web_kwh

Rok 2020 był dla firmy Prevex i dla Grupy KWH wyjątkowo trudny. Po mocnym starcie czas pandemii przyniósł dramatyczne spadki na rynku. Jednak już jesienią nastąpiło znaczące odbicie. Tym samym całoroczna sprzedaż pozostała na poziomie porównywalnym z poprzednim rokiem.

Cały raport Grupy KWH za 2020 rok